Jeugdeducatiefonds

Na het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds is er sinds vorig jaar ook een Jeugdeducatiefonds. Volgens ongeveer dezelfde formule. Gemeenten kunnen het fonds (financieel) steunen, zodat kinderen gebruik kunnen maken van:

1. Persoonlijke begeleiding

 • Bijles, leeshulp, tutor, huiswerkhulp
 • Logopedist
 • Training ouders t.b.v. begeleiding kinderen
 • Testen, materiaal, nader onderzoek

2. Brede ontwikkeling

 • Educatieve uitstapjes
 • Naschoolse opvang met veel aandacht voor spel, creativiteit, buitenspelen, sociale vaardigheden, gesprekken aan de keukentafel

Lees ook:

Waaraan moet een goede gemeentepolis voldoen?

Afbeeldingsresultaat voor zorgverzekeringMeer dan de helft van de mensen met een grote zorgbehoefte heeft een gemeentelijke collectieve zorgverzekering. Dat meldt Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Gemiddeld betalen gemeenten een jaarlijkse bijdrage van €370 per persoon.

Ieder(in) maakte een informatieblad voor lokale belangenbehartigers die met hun gemeenten in gesprek gaan over de zorgverzekering. Ook handig voor de gemeente zelf! Het informatieblad bevat o.a. vergelijkingscijfers, een stappenplan en criteria waaraan een goede gemeentepolis zou moeten voldoen. Lees meer.

Werknemer met schulden kost werkgever €13.000

Infographic Nibud

62% van de werkgevers heeft te maken met werknemers die in de schulden zitten, zo meldt het Nibud. Zo’n werknemer kost de baas zo’n €13.000 per jaar. Bijvoorbeeld vanwege stress, ziekteverzuim of de administratieve kosten als er beslag wordt gelegd op het loon.

Ruim de helft van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico. Ze kosten niet alleen geld, maar diefstal en fraude ligt ook op de loer. Ook zijn werknemers met grote schulden vatbaarder voor omkoping, vermoeden werkgevers.

Wat kun je als gemeente doen?
Doe werkgevers een aanbod en biedt schuldhulpverlening op de werkvloer. Benader ook SW-bedrijven! Lees de handreiking Schuldhulpverlening in bedrijf met goede voorbeelden en modellen van samenwerking tussen gemeenten en werkgevers. En wijs werkgevers op de websites financieelgezondewerknemers.nl en nibud.nl/werkgevers.

Brabantse Wal gemeenten verlagen eigen bijdrage Wmo

De drie Brabantse Wal-gemeenten (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) gaan de eigen bijdrage voor Wmo begeleiding en dagbesteding verlagen. De gemeenten zijn bang dat de eigen bijdrage op dit moment een belemmering vormt voor het afnemen van de zorg. De eigen bijdrage wordt nu vastgesteld op een bedrag van maximaal €17,50 per periode van vier weken, terwijl die voorheen afhankelijk was van de zorgkosten en je inkomen.

Afbeeldingsresultaat voor eigen bijdrage wmoDe verlaging van de eigen bijdrage is vooral een tegemoetkoming voor de middenklasse. Voor minima bestaat volgens de gemeenten al een geschikte regeling: de collectieve ziektekostenverzekering voor minima dekt de eigen bijdrage Wmo en Wlz.

Bron: Woensdrechtse Bode.

Bedankt Joke de Kock, succes Marco Florijn!

Joke de Kock gaf gisteren tijdens het NVVK-congres ‘Oog voor de ander’ het (voorzitters)stokje over aan Marco Florijn. Joke trad in 2010 aan als voorzitter en is vorige week benoemd tot erevoorzitter van de NVVK.

Jetta Klijnsma en Joke de Kock bedanken elkaar

De NVVK als een schip in een woeste zee. Nadja Jungmann kijkt terug met Joke de Kock en vooruit met Marco Florijn (links)

 

 

 

 

Huurkorting voor minima in te duur huis

Afbeeldingsresultaat voor scheefwonen3.000 Utrechtse minima die in een te dure sociale huur­woning zitten, betalen per 1 september gemiddeld €60 per maand minder huur. Amsterdam is deze maand al begonnen met dergelijke steun. Het geldt voor huurders met een inkomen van maximaal 125% van het sociaal minimum, met een huur boven de huurtoeslaggrens van €592 (alleenstaanden) of €635 per maand. Zij krijgen een korting op de huur van het bedrag dat zij hier bovenop betalen. Een sociale huurwoning kost maximaal €710 per maand. In Utrecht gaat het om een proef van twee jaar. De gemeente steekt er €2 miljoen in, de overige kosten – naar schatting €1,5 miljoen – betalen de corporaties. Lees meer op U-pas.nl.

Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld inkomensafhankelijke huur, de woonkostentoeslag en huur op maat. Lees meer in de rubriek Wonen op dit blog.

Lees ook:

Aantal aanmeldingen schuldhulp blijft stabiel

Het Jaarverslag 2016 van de NVVK is gisteren gepubliceerd. Let op: niet alle gemeenten zijn verbonden aan de NVVK . De cijfers zijn dus niet 100% representatief voor Nederland. Ze geven wel mooi inzicht in trends.

In het jaarverslag is te lezen dat het aantal aanmeldingen de laatste jaren stabiel is:

Aanmeldingen schuldhulpverlening

Bron: NVVK (grafiek door mijzelf gemaakt)

En verder:

 • Iemand in de schuldhulpverlening heeft in 2016 een gemiddelde schuld van €40.300. Dit is een lichte afname t.o.v. 2015 (€42.900). De schuld is verdeeld over gemiddeld 15 schuldeisers.
 • Het aantal mensen met een eigen woning dat zich voor hulp bij hun schulden heeft gemeld, is voor het eerst sterk afgenomen. In de voorgaande jaren was dit steeds ca. 14% van het totaal aantal aanmeldingen. In 2016 is dit percentage gezakt tot 8%.
 • Meer mensen met een uitkering of laag inkomen. 51% heeft inkomen uit een uitkering. 65% heeft een inkomen op minimumloonniveau of lager. Dit is een toename van bijna de helft t.o.v. 2 jaar geleden toen 44% een minimumloon of lager had en ongeveer evenzoveel mensen een modaal inkomen.
 • Vaker hulp om financiën op orde te brengen en te houden. 74% kreeg budgetcoaching. Voor meer dan 51.000 mensen werd budgetbeheer ingezet.
 • Het aantal aanvragen met niet-regelbare schulden nam af met 35% t.o.v. 2015.